Academi Wales

Gosod eich dewisiadau e-bost

Rydym yn defnyddio MailChimp fel ein llwyfan awtomeiddio marchnata. Drwy glicio isod i gyflwyno’r ffurflen hon, rydych yn cydnabod y bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei throsglwyddo i MailChimp i’w phrosesu yn unol â’u Polisi Preifatrwydd  a’u Telerau.  Gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio’r ddolen dad-danysgrifio yn nhroedyn unrhyw e-bost a dderbyniwch gennym, neu drwy gysylltu â ni yn academiwales@llyw.cymru. Gweler ein telerau ac amodau am ragor o wybodaeth.
 
Set your email preferences

We use MailChimp as our marketing automation platform. By clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provide will be transferred to MailChimp for processing in accordance with their Privacy Policy and Terms. You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at academiwales@gov.wales. Please see our terms and conditions for more information.
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp